GIA CÔNG CNC

GIA CÔNG CNC

Ngày đăng: 29/05/2024 09:00 AM

    Gia công phay CNC là một quy trình chế tạo các chi tiết cơ khí bằng cách sử dụng máy phay CNC (Computer Numerical Control). Gia công phay CNC là quá trình chế tạo các chi tiết bằng cách loại bỏ lớp vật liệu bằng máy phay CNC. Máy phay CNC được điều khiển bởi máy tính và phần mềm, cho phép tạo ra các sản phẩm chính xác với độ lặp lại cao.