GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY

GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY

Ngày đăng: 29/05/2024 09:02 AM

    Gia công chi tiết máy là quá trình biến đổi hình dạng, kích thước, tính chất bề mặt của phôi thành chi tiết máy theo yêu cầu thiết kế. Quá trình này được thực hiện bằng các máy móc, thiết bị và dụng cụ gia công.