Dịch vụ

Dịch vụ

GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY

Gia công chi tiết máy là quá trình biến đổi hình dạng, kích thước, tính chất bề mặt của phôi thành chi tiết máy theo yêu cầu thiết kế. Quá trình này được thực hiện bằng các máy móc, thiết bị và dụng cụ gia công.

29/05/2024

308 views

GIA CÔNG TIỆN CNC

Gia công tiện CNC là một quá trình chế tạo chi tiết cơ khí bằng cách sử dụng máy tiện CNC (Computer Numerical Control). Gia công tiện CNC là quá trình chế tạo các chi tiết phức tạp, chính xác và có độ tin cậy cao bằng cách sử dụng máy tiện CNC. Máy tiện CNC được điều khiển bởi các phần mềm và chương trình máy tính, cho phép tạo ra những sản phẩm chính xác với độ lặp lại cao.

29/05/2024

222 views

GIA CÔNG CNC

Gia công phay CNC là một quy trình chế tạo các chi tiết cơ khí bằng cách sử dụng máy phay CNC (Computer Numerical Control). Gia công phay CNC là quá trình chế tạo các chi tiết bằng cách loại bỏ lớp vật liệu bằng máy phay CNC. Máy phay CNC được điều khiển bởi máy tính và phần mềm, cho phép tạo ra các sản phẩm chính xác với độ lặp lại cao.

29/05/2024

186 views