Chất lượng
CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM GIA CÔNG CƠ KHÍ CHẤT LƯỢNG CAO

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM GIA CÔNG CƠ KHÍ CHẤT LƯỢNG CAO

Thịnh Phát chuyên gia công cơ khí với các sản phẩm cơ khí có đường kính nhỏ từ 0.5mm đến 38mm với số lượng từ 100 đến hàng triệu sản phẩm với dung sai chính xác cao đạt được là: ±0.01mm cho máy tiện CAM và ±0.005mm cho máy tiện CNC từ tất cả các loại kim loại và nhựa.

Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm hàng không vũ trụ, quốc phòng, Y khoa, xe hơi, xe máy, điện tử, viễn thông, quang học, vi cơ khí , thiết bị gia đình… và các ngành công nghiệp khác. Chính vì thế, đối với từng sản phẩm đều đòi hỏi những tiêu chí đánh giá cho chất lượng đảm bảo nhất.  Sau đây là 4 tiêu chí đánh giá sản phẩm cơ khí chính xác.

MÁY ĐO KIỂM 2

MÁY ĐO KIỂM 2

Thiết bị đo cơ khí là những dụng cụ dùng để  kiểm tra, đo đạc các thông số chế tạo nhằm đảm bạo độ an toàn tin cậy khi sự dụng các máy móc. Những thống số cần kiểm tra như: Độ dày, kích thước, độ sâu, khe hở, độ cao...

MÁY ĐO KIỂM 1

MÁY ĐO KIỂM 1

Thiết bị đo cơ khí là những dụng cụ dùng để  kiểm tra, đo đạc các thông số chế tạo nhằm đảm bạo độ an toàn tin cậy khi sự dụng các máy móc. Những thống số cần kiểm tra như: Độ dày, kích thước, độ sâu, khe hở, độ cao...

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp cơ khí chế tạo

Nhiều tổ chức TCH quốc gia, các tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế như ISO, IEC, ITU đã đưa vào tiêu chuẩn các thành tựu mới nhất về khoa học - công nghệ. Tiêu chuẩn sản phẩm với yêu cầu chất lượng cao đã thúc đẩy sự đổi mới công nghệ sản xuất.

 

“Tiêu chuẩn là một tài liệu kỹ thuật do một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành nhằm đưa ra những nguyên tắc và hướng dẫn mang tính tự nguyện áp dụng về những đặc tính của sản phẩm, quá trình hoặc phương pháp” - Ts Steven.R.Wilson. “Tiêu chuẩn” là những tài liệu về kỹ thuật và quản lý kinh tế, kỹ thuật và môi trường mang tính thoả thuận, được chấp nhận một cách tự nguyện trên quy mô quốc gia, khu vực và quốc tế. “Tiêu chuẩn hoá” là tập hợp các hoạt động về nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, phổ biến áp dụng tiêu chuẩn trong sản xuất và các tiêu chuẩn về kỹ thuật, môi trường và quản lý kinh tế, kỹ thuật.

MÁY ĐO KIỂM 3

MÁY ĐO KIỂM 3

Thiết bị đo cơ khí là những dụng cụ dùng để  kiểm tra, đo đạc các thông số chế tạo nhằm đảm bạo độ an toàn tin cậy khi sự dụng các máy móc. Những thống số cần kiểm tra như: Độ dày, kích thước, độ sâu, khe hở, độ cao...

VIDEO CLIP

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
+84 903 999 316
Yahoo Skype

+84 903 999 316

Đối tác

Chất lượng

Chất lượng

Chất lượng